Dlaczego Akademia Żaków

KAMERALNY CHARAKTER SZKOŁY sprawia, że każdy uczeń czuje 
się tu bezpiecznie i komfortowo. Dbamy o miłą atmosferę i przyjazne 
kontakty między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. 
Budujemy więzi w trakcie codziennej pracy, a także poprzez 
organizowanie licznych spotkań i imprez okolicznościowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO UCZNIA.
W każdym młodym człowieku staramy się odnaleźć jego unikatowy 
potencjał, zdolności i predyspozycje tak, aby zapewnić mu optymalne 
warunki dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. 

NAUKA DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO. Od klasy pierwszej 
dajemy możliwość nauki drugiego języka obcego do wyboru: 
j.hiszpański / j.niemiecki.

NIEWIELKA LICZEBNOŚĆ KLAS to jedna z głównych zalet szkoły. 
Małe zespoły mogą efektywniej pracować w czasie lekcji, a nauczyciele 
są w stanie zapewnić indywidualne podejście do edukacji każdego 
ucznia. Uważnie analizując osiągnięcia uczniów, mogą szybko reagować, 
jeśli pojawiają się tematy sprawiające uczniowi trudności.

BOGATY PAKIET ZAJĘĆ DODATKOWYCH. Zapewniamy wiele 
ciekawych zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów, 
inspirujących do twórczego działania oraz realizowania swoich pomysłów.

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE INDYWIDUALNY ROZWÓJ UCZNIA.
Realizujemy programy dla uczniów zdolnych, przygotowujące 
do konkursów i olimpiad oraz programy wspierające dla uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

WYSOKI POZIOM NAUCZANIA. Dzięki systematycznej kontroli 
wewnątrzszkolnej oraz stosowaniu rzetelnego systemu oceniania 
Nauczycieli i Uczniów utrzymujemy wysoki poziom prowadzonych zajęć.

NAJLEPSZA KADRA. Zespół tworzą, wykształceni nauczyciele 
z najlepszymi kwalifikacjami, o wysokiej kulturze osobistej, którzy 
pracują z pasję i mają pomysł na nowoczesną edukację. 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI. Pragniemy, aby Rodzice brali czynny 
udział  w życiu naszej szkoły, aby współdziałali i współuczestniczyli 
w edukacji i wychowaniu dzieci. Dobre relacje z Rodzicami 
są fundamentem dla stworzenia warunków harmonijnego rozwoju 
naszych Uczniów. 

ROZSZERZONA SIATKA GODZIN z języka angielskiego i edukacji 
wczesnoszkolnej, lekcje z Native Speakerem.

ZAANGAŻOWANIE SZKOŁY W INICJATYWY LOKALNE, udział 
uczniów w akcji na rzecz opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi 
„Pola Nadziei” organizacja happeningów, kiermaszy i akcji charytatywnych 
dla domu dziecka i szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I PROGRAMACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ – m.in: cykliczne spotkania filmowe, 
internetowy teatr dla szkół, warsztaty w Muzeum Sułkowskich. 

DOSKONAŁE WARUNKI LOKALOWE. Szkoła mieści się w budynku 
o powierzchni 700m2. Klasy spełniają najwyższe standardy. 
Nowocześnie urządzone i bezpieczne pomieszczenia tj: klasy 
multimedialne, sale do zajęć ruchowych,świetlica, pokój specjalistów, 
przestronna jadalnia, sala gimnastyczna. Całość dopełnia piękny duży 
ogród wraz z nowoczesnym placem zabaw dla dzieci.

 

IMG_4419-1024x7680021gitara024ooo