Samorząd Uczniowski

samorzad

PRZEWODNICZĄCY:        Marcin Sztekliński
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Dominika Ziora
SEKRETARZ i SKARBNIK:   Karilina Solowska
ORGANIZATORZY IMPREZ:  Wiktor Olejak
                          Oliwia Furgała                
CZŁONKOWIE:             Barbara Szwarc,
                          Zuzanna Tomiczek
                          Maksymilian Abramowicz
                          Maximilian Stasiak
Supervisor:            Hania Zięba
                     


ooo