Kodeks ucznia


SZKOLNY "SAVOIR - VIVRE"
KULTURA OSOBISTA JEST WIZYTÓWKĄ KAŻDEGO UCZNIA NASZEJ SZKOŁY! 
♦  Uczeń kłania się wszystkim pracownikom szkoły:
♦ Uczeń zawsze pierwszy mówi "dzień dobry",
♦ Uczeń wyjmuje ręce z kieszeni, gdy się kłania lub z kimś rozmawia.
♦  Stosuje na co dzień zwroty: "PROSZĘ", "DZIĘKUJĘ","PRZEPRASZAM"
♦  Przychodzi punktualnie na zajęcia.
♦  Nie bije, nie zaczepia nikogo, nie używa przemocy.
♦  Ubiera się odpowiednio do sytuacji, zawsze estetycznie.
♦  Dba o higienę i porządek w miejscu, w którym przebywa:
    - nie pisze po ławkach,
    - nie śmieci,
    - nie niszczy pomocy naukowych i mienia szkoły.
♦  W czasie lekcji zachowuje się właściwie:
    - nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
    - nie przerywa, gdy wypowiada się ktoś inny,
    - stara się być aktywny i pracować w czasie lekcji,
     - w czasie lekcji nie żuje gumy.
♦  Dba o kulturę języka:
     - nie używa wulgarnych słów,
     - nie krzyczy, ale rozmawia,
     - nie prowadzi dyskusji podniesionym tonem,
     - grzecznie zwraca się do innych
     - pracuje nad poprawą błędów językowych.
♦  Jest odpowiedzialny i prawdomówny:
     - ma odwagę przyznać się do winy,
     - nie kłamie,
     - nie zrzuca odpowiedzialności na innych, ale ponosi ją sam.
♦  Kulturalnie zachowuje się w czasie szkolnych uroczystości.
♦  Nie ulega żadnym nałogom:
    - nie pali papierosów,
     - nie pije alkoholu,
     - nie używa narkotyków.
♦  Pamięta o kulturalnym zachowaniu poza szkołą:
     - kłania się osobom, które zna,
     - ustępuje miejsca osobom starszym,
     - stosuje formuły grzecznościowe,
     - nie zaśmieca i nie niszczy otoczenia, chroni przyrodę.
 ♦  Godnie reprezentuje imię ucznia Akademii Żaków.
 ♦  Stara się pracować nad własnym charakterem, postępuje zgodnie                  
   z zasadami ABC dobrego wychowania powszechnie  uznawanymi 
   w naszym kraju.
 ♦  Zna i przestrzega zasad kulturalnej obsługi telefonu komórkowego:
    - wyłącza telefon podczas trwania zajęć lekcyjnych i uroczystości 
   szkolnych.


ooo