Co oferujemy

BEZPIECZNĄ NAUKĘ W PIĘKNYM BUDYNKU W CENTRUM 
WAPIENICY
 opiekę psychologa, pedagoga i logopedy;
♦ ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
♦ opiekę agencji ochrony;
NOWOCZESNE SALE DYDAKTYCZNE
 wielofunkcyjne i dobrze wyposażone sale lekcyjne z tablicami 
  interaktywnymibibliotekę szkolną;
 salę gimnastyczną;
 dużą jadalnię;
 przestronne, jasne sale w których uczyć się będzie maksymalnie
  16 uczniów;
 świetlicę w której dziecko się nie nudzi;
 nowoczesne pomoce dydaktyczne;
 stały dostęp do internetu.
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO UCZNIA
 kameralny klimat, dzięki któremu można dostrzec indywidualne 
  potrzeby każdego ucznia;
 zindywidualizowana praca z uczniem zdolnym lub/i z trudnościami;
 dbałość o poszanowanie godności osobistej ucznia;
 pobudzanie indywidualnej kreatywności dziecka
 aktywizacja społeczna uczniów;
 rozszerzony program nauki języka angielskiego, niemieckiego 
  czy hiszpańskiego;
 bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych;
 indywidualne konsultacje z uczniami;
NAUKĘ W SZKOLE Z TRADYCJAMI
 nowoczesne i tradycyjne metody nauczania;
 ugruntowane standardy nauczania;
 przejrzyste procedury administracyjne.
 naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania 
  ze zrozumieniem;
poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy 
  na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na 
  następnym etapie kształcenia;dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 
  przekazywanych treści;rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków 
  i zależności: przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, 
  czasowych, przestrzennych;rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
  traktowanie wiadomości 
♦ przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, 
  w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, 
  ludzi i siebie;poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej 
  w perspektywie kultury europejskiej.
ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH CZESNEGO
Dzieciom uczęszczającym do Naszej Szkoły zapewniamy wyjątkowe 
możliwości nauki i zabawy. Pomagamy im zrozumieć świat, wspieramy 
pierwsze kroki w otaczającej je rzeczywistości, a także odkrywamy 
ich zainteresowania i uzdolnienia. 
W ramach prowadzonych przez nas zajęć organizujemy:
basengimnastyka korekcyjna klasy I - IIIdrugi język obcy – niemiecki lub hiszpański;ceramika - raz na miesiąc;zajęcia teatralne;nauka tańca;ortografia na wesoło;zabawy logiczne;matematyczne ZOO;chcę wiedzieć więcej;origami;zajęcia muzyczne obserwacje przyrodnicze;zabawy ruchowe;savoir vivre na co dzień -„Kuchcikowo”;rękodzieło;gry logiczne – szachy, rummikub, scrable, puzzle;cyklicznie nauka udzielania pierwszej pomocy - "Uczymy ratować".spotkania z ciekawymi ludźmi (m.inn.policjant, lekarz czy strażak);spotkania o tematyce etnograficznej, przyrodniczej i muzycznej;uroczystości okolicznościowe 
  (Andrzejki, Mikołajki czy topienie Marzanny);wspólne imprezy rodzinne 
  (z okazji Bożego Narodzenia czy Święto Rodziny).
kółko fotograficznekółko plastycznekółko matematycznekółko szachowe
kółko języka angielskiego
♦ kółko języka polskiegokółko historycznekółko artystycznekółko dziennikarskie
kółko odkrywcówkółko przyrodnicze
♦ zajęcia Mistrzów kodowania
♦ zajęcia z Robotyki
PONADTO 
stały kontakt e-mailowy z kadrą pedagogiczną;diagnozę logopedyczną;diagnozę wady postawy. 
OPIEKA ŚWIETLICOWA W GODZINACH 7.00-17.00 
lekcje biblioteczne – poznawanie literatury dla dzieci z całego świata;lekcje wychowawcze – od savoir-vivre w teorii po praktykę, bo życie 
  składa się ze szczegółów;gry logiczne – szachy, rummikub, scrable, puzzle, itp.;zabawy na świeżym powietrzu;różnorodne zajęcia plastyczno-muzyczne. 
CZESNE NIE OBEJMUJE KOSZTÓW 
podręczników i artykułów papierniczych używanych przez uczniów;mundurków szkolnych;wyżywienia – obiady;ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;przystąpienia dziecka do egzaminów językowych;wyjazdów na wycieczki, kosztów transportu;opłat za warsztaty, przedstawienia teatralne;opłat za indywidualną terapię logopedyczną;biletów do kina, teatru, komunikacji miejskiej,duplikatów legitymacji szkolnej i świadectwaniektórych zajęć dodatkowych

REKRUTACJA DO SZKOŁY PROWADZONA JEST PRZEZ CAŁY ROK

........................rekrutacja2


ooo