REFORMA EDUKACJI

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną  Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, dedykowaną reformie oświaty:
          www.reformaedukacji.men.gov.pl
Zarówno rodzice jak i nauczyciele znajdą na niej odpowiedzi 
na najczęściej pojawiające się pytania o reformę.

Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty 
w Katowicach w załączeniu przesyła broszurę informacyjną
                „Dobra Szkoła”.
reforma


ooo