Opłaty

 
Warunkiem przyjęcia ucznia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej
„AKADEMIA ŻAKÓW” jest podpisanie umowy oraz osobiste
dostarczenie przez rodziców lub prawnych opiekunów do sekretariatu
szkoły wypełnionej Karty Zgłoszeniowej.
Opłata stała wynosi 650 zł,  
płatne przez 11 miesięcy
(od września do lipca)
Wpisowe jednorazowe: 600zł
Numer konta bankowego dla  klas: 1a,1b,2a i 2b
BBOiŚ  03 8111 0009 2001 0036 7682 0001
Numer konta bankowego dla pozostałych klas
PKO BP  04 1020 1390 0000 6902 0458 6295

W ramach opłaty wpisowego w szkole przeprowadzane jest 
przesiewowe badanie logopedyczne oraz badanie wad postawy;
 
Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:
 · basen
 • gimnastyka korekcyjna;
 • drugi język obcy – niemiecki lub hiszpański;
 • ceramika - raz w miesiącu;
 • zajęcia teatralne;
 • nauka tańca;
 • ortografia na wesoło;
 • zabawy logiczne;
 • matematyczne ZOO;
 • chcę wiedzieć więcej;
 • origami;
 • obserwacje przyrodnicze;
 • zabawy ruchowe;
 • savoir vivre na co dzień -„Kuchcikowo”;
 • rękodzieło;
 • gry logiczne – szachy, rummikub, scrable, puzzle;
 • cyklicznie nauka udzielania pierwszej pomocy - "Uczymy ratować".
  


ooo