Nauczyciele


 mgr Teresa Dziedzic
 mgr Alicja Fodczuk
 mgr Monika Kuder
 mgr Monika Pastuszak
 mgr Katarzyna Wójcik   ♦ nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
                                  
 mgr Alicja Stępień 
 ♦ nauczyciel wspomagający
 mgr Agnieszka Liczman
 mgr Monika Wanat
 mgr Anna Weigt
 mgr Tony Soldat

 ♦ nauczyciele języka angielskiego
 mgr Beata Matyszkowicz
 ♦ nauczyciel języka niemieckiego
 mgr Weronika Cichy     
 mgr Diego Sanchez Medina
 ♦ nauczyciele języka hiszpańskiego
 mgr Katarzyna Bednarz
 mgr Jadwiga Wątor
 mgr Małgorzata Śpiewak
 
 ♦ nauczyciele języka polskiego
 mgr Maria Dutka-Pluta
 ♦ nauczyciel historii i społeczeństwa
 mgr Anna Kosibór
 mgr Władysław Saletnik
 mgr Anna Fryś
 
♦ nauczyciele matematyki
 mgr Agnieszka Nawrat
 ♦ nauczyciel przyrody
 mgr inż. Anna Maśnica
 mgr Anna Fryś
 ♦ nauczyciele informatyki i edukacji 
  informatycznej
 inż. Renata Reinstein
 ♦ nauczyciel zajęć technicznych
 mgr Dagmara Skowron  
 ♦ nauczyciel plastyki
 mgr Grzegorz Gomółka 
 mgr Maria Wróbel 
 ♦ nauczyciele wychowania fizycznego
 mgr Maria Wieja
 ♦ nauczyciel muzyki 
 ks. Marek Kamiński 
 ks. Adrian Mętel
 ks. Krzysztof Kuliński
 
 ♦ religia katolicka
 mgr Krystyna Siemińska
 ♦ nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 mgr Monika Pastuszak
 ♦ nauczyciel etyki
 mgr Iweta Gazur 
 mgr Jadwiga Wątor
 mgr Krystyna Siemińska
 mgr Bożena Ryś
nauczyciel Świetlicy 
♦ nauczyciel Świetlicy
♦ nauczyciel Świetlicy/ zadania domowe
♦ nauczyciel Świetlicy

 

 ooo