Dyrekcja

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Akademia Żaków"
mgr Katarzyna Wójcik

♦ Absolwentka Uniwersytetu Ślaskiego wydział Etnologii i Nauk o Edukacji – specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
♦ Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu wydział Nauk Stosowanych – Studia podyplomowe z zakresu: Zarządzania placówkami oświatowymi.
♦ Trener szybkiego uczenia się dzieci i dorosłych.

tel. 661 160 091
k.wojcik@akademiazakow.eu

 
Wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Akademia Żaków"
mgr Monika Wanat

Absolwentka Uniwersytetu Ślaskiego wydział Filologii angielskiej
  
 tel. 791 730 962
m.wanat@akademiazakow.eu


 ooo