Dyrekcja

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Akademia Żaków"
mgr Teresa Dziedzic
♦ Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego 
   w Cieszynie. 
♦ Absolwentka Studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki szkolnej 
  – specjalność: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna na Uniwersytecie 
    im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
tel. 791 730 962
t.dziedzic@akademiazakow.eu

Wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Akademia Żaków"
mgr Katarzyna Wójcik

Absolwentka Uniwersytetu Ślaskiego wydział Etnologii i Nauk 
   o Edukacji - specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna 
   i wychowanie przedszkolne.
♦ Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu wydział Nauk Stosowanych 
  - Studia podyplomowe z zakresu: Zarządzania placówkami oświatowymi.
♦ Trener szybkiego uczenia się dzieci i dorosłych. 

tel. 661 160 091
k.wojcik@akademiazakow.eu

 ooo