Misja szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA „AKADEMIA ŻAKÓW” jest placówką 
niepubliczną,której celem jest zapewnienie uczniom optymalnych 
warunków do poznawania Polski, świata i przyswajania wiedzy 
gwarantującej im osiągnięcie sukcesu na miarę własnych możliwości.
SZKOŁA nasza jest miejscem, gdzie w oparciu o uniwersalne wartości: 
szacunek, tolerancję, praworządność kształci się ambitnych, 
empatycznych, świadomych swojej wartości, niezależnych w myśleniu 
i samodzielnych w działaniu młodych ludzi.
JESTEŚMY PLACÓWKĄ , która nie tylko uczy dzieci jak się uczyć 
by nauka sprawiała im radość, ale także pomagamy odkrywać i rozwijać 
ich pasje i talenty.
REALIZUJEMY programy profilaktyczne promujące zdrowy i bezpieczny 
styl życia.
NASZĄ SZKOŁĘ TWORZĄ ludzie,którzy są specjalistami 
w swoich dziedzinach. Uczą dzieci: 
♦  planowania swojej pracy; samodzielnego rozwiązywania problemów; poznawania swoich mocnych stron; współdziałania w grupie;jak również nieograniczonej chęci zdobywania wiedzy;
Ponadto wprowadzają rodzinną atmosferę oraz wzajemny szacunek.
   Myślą przewodnią szkoły są słowa Janusza Korczaka;
 „Dziecko chce być dobre jeśli nie umie – naucz, 
  jeśli nie wie – wytłumacz,jeśli nie może – pomóż…”

 

d22-1024x576sam_01531zw2d11-1024x576

 

 ooo