Opłata stała

Opłata stała w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 650 zł, płatne przez 11 miesięcy (od września do lipca)

Wpisowe

Oprócz opłaty stałej należy uiścić jednorazową opłatę wpisową , która w roku szkolnym 2018/2019  wynosi 600zł.