Świetlica

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym spotykają się zarówno młodsi,
jak i starsi uczniowie naszej szkoły. Tutaj każdy uczeń ma możliwość
odrobienia lekcji, rozwijania własnych zainteresowań i talentów,inicjowania
zabaw własnego pomysłu, a przede wszystkim poszerzania kontaktów
z innymi dziećmi. Podczas sprzyjającej pogody organizujemy gry i zabawy
w szkolnym ogrodzie.
Główne założenia świetlicy szkolnej; 
CZAS WOLNY.
  Zagwarantowanie możliwości aktywnego i kulturalnego spędzenia czasu 
  wolnego.
♦ SZCZYPTA INSPIRACJI.
  Rozwijanie pasji oraz pogłębianie zainteresowań uczniów.
♦ Z KULTURĄ NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA.
  Kształtowanie u uczniów nawyków kulturalnego zachowania 
  się w codziennych sytuacjach.
♦ Z NAUKĄ ZA PAN BRAT.
  Organizowanie zajęć utrwalających wiadomości zdobyte w szkole.
  Pomoc w odrabianiu zadań domowych. 
Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o:
 Program Pracy Świetlicy, 
♦ Rozkłady Materiału Nauczycieli na poszczególne miesiące wg harmonogramu 
Opracowany jest również kalendarz imprez świetlicowych, 
  cykliczne tematy na dany rok szkolny, 
♦ Regulamin świetlicy, 
♦ Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

ŚWIETLICA OTWARTA JEST: 
Poniedziałek
7:00 - 7:45 oraz 11:25 - 17:00
Wtorek
7:00 - 7:45 oraz 11:25 - 17:00
Środa
7:00 - 7:45 oraz 11:25 - 17:00
Czwartek
7:00 - 7:45 oraz 11:25 - 17:00
Piątek
7:00 - 7:45 oraz 11:25 - 17:00