Plan pracy świetlicy szkolnej Rok szkolny 2017/2018

Kwiecień

Tydzień 1
„Prima Aprilis” – wyjaśnienie etymologii zwrotu. Prace plastyczne 
na temat najśmieszniejszej sytuacji oraz krótkie opowiadanie 
na ich temat.
Tydzień 2 
„Moja przygoda z książką” – czy warto czytać, jeśli tak, to dlaczego. 
Moja ilustracja do ulubionej książki.
Tydzień 3
„Beskidy, moje góry” – w fotografii i opowiadaniu (np. o lokalnych 
rozbójnikach, itp.).
Tydzień 4
„Beskidy, moje góry” – malowanie prac plastycznych dowolną 
techniką pod wyżej wymienionym tematem.

 
Zajęcia prowadzone przez cały miesiąc:                                                                      
- gry i zabawy inicjowane przez dzieci,                                                                                   
- pamiętamy o naszych jubilatach,                                                                                      
- zajęcia rekreacyjno-sportowe na sali gimnastycznej oraz w ogródku 
   szkolnym,          
- pomoc w nauce i zadaniach domowych,                                                                    
- wspólne czytanie.