Plan pracy świetlicy szkolnej Rok szkolny 2017/2018

Marzec

Tydzień 1
„Potrafię rozpoznać zwierzęta” 
– najciekawsze i najbardziej charakterystyczne zwierzęta świata 
potrafimy już rozpoznać. Rysowanie/malowanie zwierząt, które 
się najbardziej podobają.
Tydzień 2 
„Dzień Kobiet” 
– pogadanka na temat czy to święto tylko w jeden dzień, przygotowanie 
laurek dla bliskich pań niezależnie od wieku.
Tydzień 3
„W poszukiwaniu wiosny” 
– jak wita się wiosnę w różnych zakątkach świata, po czy w przyrodzie 
rozpoznajemy, że nadchodzi wiosna. Wykonanie wiosennych kwiatów.
Tydzień 4
Przygotowanie do Świąt – wykonanie ozdób i kartek świątecznych, 
opowiadanie o tradycjach i obyczajach świątecznych.
 

 

Zajęcia prowadzone przez cały miesiąc:                                                                      
- gry i zabawy inicjowane przez dzieci,                                                                                   
- pamiętamy o naszych jubilatach,                                                                                      
- zajęcia rekreacyjno-sportowe na sali gimnastycznej oraz w ogródku 
   szkolnym,          
- pomoc w nauce i zadaniach domowych,                                                                    
- wspólne czytanie.

  Znalezione obrazy dla zapytania warsztaty wielkanocne gif