Biblioteka

   B I B L I O T E K A
        "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 
      jaką sobie ludzkość wymyśliła." 
                                                   /Wisława Szymborska/


   GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
          
          PONIEDZIAŁEK 
          11:30 - 15:30
            ŚRODA
          11:30 - 13:30
            PIĄTEK
          11:30 - 15:30
                      biblio
 


ooo